Tanya van LinterlooTanya van Linterloo

TANYA VAN LINTERLOO
Tanya spaan

Title thesis:
THIS THESIS IS A RESEARCH INTO THE PHYSICAL RELATIONSHIP TO SPACE
Subject:
The concept of the body in a space is essential in my work, whether in video, installations or sculptures. Space, interspace, emptiness, void, their precense intrigued me. My interest in the physical relationship to space has led to the separation of this topic into ‘Body in Space’ and ‘Body in Time’. In art jargon the English word body means more than on just the human body. It also concerns the more abstract notion of volume. Which concepts are created with regard to ‘body in space’ and ‘body in time’ in modern day art?

Link to thesis (PDF)


Making visible the simple that hides complexityMY WORK IS RELATED TO THE SIZE OFF MY REACH
It is not about autonomous sculptures. The sculptures are related to a movement that I perform in a space, while making the sculpturesAs the body shapes the sculpture, the material is at least as decisive for the shape of the sculpture. At the same time I push the material and the form to its limits. The works are related to my body. Sculptures that work as an inscription of a movement in a space.

TANYA IMG_3868
TANYA IMG_1929-1
TANYA IMG_1925-1
TANYA IMG_1923-1

TANYA VAN LINTERLOO
Tanya spaan

Titel scriptie:
DEZE SCRIPTIE IS EEN ONDERZOEK NAAR DE FYSIEKE VERHOUDING TOT RUIMTE

Onderwerp:
Het concept van het lichaam in de ruimte is zeer essentieel voor mijn kunstpraktijk en in mijn werken, of het nu video, installaties of sculpturen zijn. Ruimte, tussenruimte, leegte, haar aanwezigheid intrigeerd mij.
Mijn interesse in de fysiek verhouding tot ruimte heeft geleid tot het opsplitsen van dit onderwerp in ‘Body in Space’ en ‘Body in
Time’. In kunst-jargon betekent het Engelse woord ‘body’ meer dan enkel het fysieke lijf. Het betreft ook in meer abstracte zin het volume. Welke begrippen en concepten worden gecreëerd met betrekking tot lichaam in de ruimte ́ of ́lichaam in de tijd ́ in de hedendaagse kunst?

Link naar scriptie (PDF)


‘Het simpele zichtbaar te maken waar de ingewikkeld
heid achter schuil gaat’
MY WORK IS RELATED TO THE SIZE OFF MY REACH
It is not about autonomous sculptures. The sculptures are related to a movement that I perform in a space, while making the sculpturesAs the body shapes the sculpture, the material is at least as decisive for the shape of the sculpture. At the same time I push the material and the form to its limits. The works are related to my body. Sculptures that work as an inscription of a movement in a space.

TANYA IMG_3868
TANYA IMG_1929-1
TANYA IMG_1925-1
TANYA IMG_1923-1