Unstable Media

EN

UM (Unstable Media) is a dynamic and experimental advanced DOGtime course. The UM curriculum focuses on practical and theoretical research into new contexts within the artistic practice. If you choose to study Unstable Media, you choose to walk to the frontiers between current developments in the so-called ‘applied’ and ‘autonomous’ art. Theory forming on the interface between these disciplines is also an important part of the Unstable Media course. During this Bachelor programme you will experience new methods of approach that are partly developed by new ways we deal with media. These methods require a new distribution, retrieval, presentation, impact and presence. The work of UM students varies from (generative) software art, web art to interactive installations. As an UM student you are encouraged to look for new forms of performance and (activist) interventions in public space (both online and in physical public space). UM students are curious and like to experiment.

The UM curriculum is largely determined by the dynamic fusion between media theory and the production of practical (interactive) work. Since UM is a small department (total of 20 students), students of different advanced years have lectures together and work on collaborative projects. At the Rietveld Academie a workspace is available for Unstable Media students to work on their own projects during the day. As an UM student it is important that you examine and get a grip on the way your work positions itself within the ‘public realm’. In your research you are taught how to analyze that position, reflect on it and then verbalize it. UM is committed to initiating projects that create new open spaces for art and action. UM deals with a wide range of topics. Central themes within the curriculum are: software studies, video prototyping, designing trust, procedural rhetoric, the history of tactical media, (in)visibility strategies, and design affect.

In the final year of the program (DOGtime 5UM) you write a thesis in which your (theoretical) insights come together. In addition to writing the thesis, this final year is all about graduating. Late January or early February the so-called Green Light assessments take place. During this assessment, your lecturers and an independent external representative will assess you. They assess your progress with regards to your exhibited works and supporting preparations, including your thesis for your final show and your attitude as an artist. If you get a ‘red light’ you are not eligible for graduation. Fortunately most students get a ‘green light’, which means they can start focussing on their graduation.
Just before the opening of the exhibition the official examination takes place. Rietveld hosts its yearly graduation exhibition early July and shows the work of all graduating students from all departments. During the exhibition a lot of press and public visits the Rietveld Academie to view the work of the graduated students.

An international excursion is organised for graduates of DOGtime Expanded Painting and Unstable Media each year. This excursion is considered an important part of the DOGtime curriculum, contributing to gaining new insights and experiences, which help to position students as artists. The participants largely fund the excursion themselves. In recent years the destinations were: New York (2008), Beijing (2009), Rio de Janeiro & Brasilia (2010), Dubai & Singapore (2011), New York & Philadelphia (2012), Mexico City (2013), Kaapstad (2014), Tokio & Kyoto 2015, New York 2016, Porto & Lissabon 2017 en Bogotá 2018. The record of the excursion is also included in the annual DOGtime graduation catalogue that is presented during the graduation exhibition.

 

NL

UM (Unstable Media) is een dynamische en experimentele studierichting. Het  curriculum richt zich op praktisch en theoretisch onderzoek naar nieuwe contexten binnen de artistieke praktijk. Als je kiest voor Unstable Media, kies je om vooraan te lopen bij de huidige ontwikkelingen op de grens tussen de zogenaamde ‘toegepaste’ en ‘autonome’ kunst. De theorievorming over dit grensvlak is ook een belangrijk onderdeel van de studierichting UM. Tijdens deze Bachelor leer je middels nieuwe werkvormen die mede door een nieuwe omgang met media ontstaan. Deze werkvormen eisen een nieuwe distributie, ontsluiting, presentatie, impact en aanwezigheid. Als UM student varieert je werk van (generatieve) software kunst, webkunst tot interactieve installaties. Je bent steeds op zoek naar nieuwe vormen van performance en (activistische) interventies in de publieke ruimte (zowel online als in de fysieke openbare ruimte). Je bent altijd nieuwsgierig en houdt van experimenteren.

Het UM curriculum wordt in hoge mate bepaald door de dynamische fusie tussen media theorie en de productie van praktische (interactieve) werken. Omdat UM een kleine afstudeerrichting is (totaal zo’n 20 studenten), hebben de verschillende vakjaren soms samen (theorie) les en werken zij aan gezamenlijke projecten. Daarnaast werkt elke student aan zijn of haar eigen werk. Op de Rietveld Academie is daarvoor een speciaal UM lokaal ingericht, waar je als UM student overdag kan werken. Als UM student is het belangrijk dat je onderzoekt en grip krijgt op de manier waarop je werk zich positioneert in de openbare ruimte. In je onderzoek daarnaar wordt geleerd hoe je die positie analyseert, hierop reflecteert en vervolgens verbaliseert. UM streeft naar het initiëren van projecten die op eigen gronden nieuwe open ruimtes creëren voor kunst en actie. Ter ondersteuning daarvan wordt tijdens je opleiding in UM een breed scala van onderwerpen behandeld. Zo komen software studies, video prototyping, het ontwerpen van vertrouwen, procedurele retoriek, de geschiedenis van de tactische media, (on)zichtbaarheidsstrategieën en het ontwerp als affect als centrale thema’s in het UM curriculum naar voren.

In het laatste jaar van de opleiding (DOGtime 5UM) schrijf je een scriptie waarin je (theoretische) inzichten samenkomen. Naast het schrijven van de scriptie staat dit laatste jaar DOGtime in het teken van het eindexamen. Eind januari of begin februari vinden de zogenaamde ‘groen licht beoordelingen’ plaats. Tijdens deze beoordelingen word je beoordeeld door je docenten en een rijksgecommiteerde op de vordering van je scriptie, je werk(plannen) voor het eindexamen en je attitude als interactive designer. Als je ‘rood licht’ krijgt bij deze beoordeling, kan je (nog) geen examen doen. Degenen die ‘groen licht’ krijgen kunnen zich gaan richten op het eindexamen.

De eindexamententoonstelling is elk jaar begin juli op de Rietveld Academie en toont het werk van alle eindexamenstudenten van alle afdelingen van de Rietveld Academie. Net voor de opening van de tentoonstelling komt de examencommissie bij alle studenten langs voor het officiële examen. Tijdens de tentoonstelling komt veel pers en publiek naar de Rietveld Academie om het werk van de eindexamenkandidaten te bekijken.

Tijdens het laatste jaar van DOGtime is ook de internationale studiereis voor eindexamen studenten van Expanded Painting en Unstable Media. Deze reis is een belangrijk onderdeel van het DOGtime curriculum. De studiereis draagt bij aan het vergaren nieuwe inzichten en ervaringen en helpt op die manier bij je positiebepaling als (aankomend) kunstenaar. De reis wordt grotendeels door de deelnemers zelf gefinancierd. De afgelopen jaren waren de bestemmingen: New York (2008), Beijing (2009), Rio de Janeiro & Brasilia (2010), Dubai & Singapore (2011), New York & Philadelphia (2012), Mexico City (2013), Kaapstad (2014), Tokio & Kyoto 2015, New York 2016, Porto & Lissabon 2017 en Bogotá 2018. De ervaringen van de studiereis worden ook opgenomen in de jaarlijkse DOGtime eindexamencatalogus die tijdens de eindexamententoonstelling gepresenteerd wordt.