Expanded Painting

DOGTIME EXPANDED PAINTING

The advanced course of Expanded Painting (Bachelor of Fine Arts & Design) provides an intensive and deepening curriculum. Students are taught to become autonomous artists. The focus is on the development of your expressive capabilities and emphasizes on developing your individual vision.
You will learn to work with different interpretations of practical, theoretical and technical realities. The Bachelor focuses on contemporary developments in the art scene. DOGtime is taught by a wide variety of lecturers from theoretical to artistic backgrounds in various art disciplines. You are encouraged to use all media: from painting to video, installation to performance. Therefore you are offered a wide range of capabilities, attitudes and visions during your DOGtime studies.

Students get to use a shared DOGtime workspace during the bachelor phase of their education. The guidance by lecturers also takes place in this area, both in groups and during individual talks. Using the same workspace also facilitates collaboration and learning through giving and receiving feedback from your fellow students.

The first advanced year (DOGtime 3EP) is dedicated to research into the underlying themes of your work. Students develop both their theoretical knowledge as well as their intuition, thereby working towards an autonomous portfolio. You will continue developing your portfolio in the second advanced year (DOGtime 4EP). During this year you will work on the deepening of the themes that you want to cover within your visual work. Focussing on individual projects that ultimately result in a documentation of the process and a public presentation during the assessment. At the end of this year a seminar about the thesis is organised. During this meeting you will get guidelines and handles for writing the thesis that you will need to complete in the final year of your DOGtime studies.

In the thesis written during the final year of the DOGtime program (DOGtime 5EP), you need to reflect on the history of art and examine the themes that are important in your work. Writing the thesis is enlightening for many students and helps determine their own position as an artist.
The final year is dedicated to graduation, where the thesis plays an important role. Other major events during this year are the ‘Green Light’ assessments and the graduation exhibition. During the Green Light assessments, which take place late January, you are assessed by your lecturers and 1 or 2 independent external representatives. They assess your progress with regards to your exhibited works and supporting preparations, including your thesis for your final show and your attitude as an artist. If you get a ‘red light’ you are not eligible for graduation. Fortunately most students get a ‘green light’, which means they can start focussing on their graduation. About 6 weeks before the exam all graduate students give an ‘elevator pitch’. This is a short presentation to your classmates, lectures and rijksgecommiteerden in which you present your plans for the graduation exhibition. Just before the opening of the exhibition the official examination takes place. Rietveld hosts its yearly graduation exhibition early July and shows the work of all graduating students from all departments. During the exhibition a lot of press and public visits the Rietveld Academie to view the work of the graduated students.

An international excursion is organized for graduates of DOGtime Expanded Painting and Unstable Media each year. This excursion is considered an important part of the DOGtime curriculum, contributing to gaining new insights and experiences, which help to position students as artists. The participants largely fund the excursion themselves. In recent years the destinations were: New York (2008), Beijing (2009), Rio de Janeiro & Brasilia (2010), Dubai & Singapore (2011), New York & Philadelphia (2012), Mexico City (2013), Kaapstad (2014), Tokio & Kyoto 2015, New York 2016, Porto & Lissabon 2017 en Bogotá 2018. The record of the excursion is also included in the annual DOGtime graduation catalogue that is presented during the graduation exhibition.

DOGTIME EXPANDED PAINTING

De studierichting Expanded Painting (Bachelor of Fine Arts & Design) biedt een intensief en verdiepend curriculum. DOGtime Expanded Painting leidt op tot autonoom kunstenaar en focust daarbij op de ontwikkeling van je expressieve capaciteiten met de nadruk op het ontwikkelen van een eigen visie.
Je leert te werken met verschillende interpretaties van een praktische, theoretische en technische realiteit. De Bachelor of Fine Arts is toegespitst op hedendaagse ontwikkelingen in de kunstwereld. Expanded Painting wordt onderwezen door zeer diverse docenten met een theoretische en/of artistieke achtergrond in verschillende kunst disciplines. Het staat je vrij allerlei media in te zetten, van schilderen tot video en van installatie tot performance. Op die manier krijg je tijdens de studie een breed scala aan mogelijkheden, attitudes en visies aangeboden.

Tijdens de opleiding krijg je als student een eigen werkplek in een gezamenlijke DOGtime werkruimte. De begeleiding door docenten vindt ook plaats in deze ruimte, zowel in groepsverband, als tijdens individuele gesprekken. Naast de begeleiding door docenten geeft het fysiek samenwerken met medestudenten ook gelegenheid samen te werken, en feed back te geven op elkaars werk en ontwikkeling.

Het eerste vakjaar (DOGtime 3EP) staat in het teken van onderzoek. Onderzoek naar de achterliggende thema’s van je werk. Studenten werken zowel aan hun (theoretische) kennis als aan hun intuïtie om tot antwoorden en inzichten te komen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de ontwikkeling van een autonoom portfolio. De ontwikkeling van je eigen portfolio krijgt in het het tweede vakjaar (DOGtime 4EP) een vervolg. Tijdens dit vakjaar werk je aan de verdieping van de thema’s die je in je beeldend werk wil bestrijken. Je werkt aan individuele projecten die uiteindelijk resulteren in een documentatie van het proces en een publieke presentatie tijdens de beoordeling. Aan het eind van het tweede vakjaar organiseert DOGtime een scriptie seminar. Tijdens deze bijeenkomst krijg je richtlijnen en handvaten voor het schrijven van de scriptie die in het derde vakjaar afgerond moet worden.

In de scriptie die je tijdens het laatste jaar van de opleiding (DOGtime 5BK) (af)schrijft, probeer je te reflecteren op de kunstgeschiedenis en onderzoek je de thema’s die in jouw werk belangrijk zijn. Het schrijven van de scriptie is voor veel studenten verhelderend bij het bepalen van hun eigen positie als (toekomstig) kunstenaar.
Het laatste jaar staat in het teken van het eindexamen, waar ook de scriptie een onderdeel van is. Andere belangrijke gebeurtenissen tijdens dit jaar zijn de ‘Groen Licht’ beoordelingen en de eindexamenexpositie. Eind januari vindt de zogenaamde Groen Licht beoordeling plaats. Tijdens deze beoordeling word je beoordeeld door je docenten en 1 of 2 rijksgecommiteerden. Zij kijken naar je vorderingen bij het schrijven van de scriptie, je werk(plannen) voor het eindexamen en je attitude als kunstenaar. Als je ‘rood licht’ krijgt bij deze beoordeling, kan je (nog) geen examen doen. Gelukkig krijgen de meeste studenten ‘groen licht’ en kunnen zij zich gaan richten op het eindexamen. Ongeveer 6 weken voor het eindexamen geven alle DOGtime studenten nog een ‘elevator pitch’. Dit is een korte presentatie aan je klasgenoten, docenten en externe deskundigen waarin je vertelt wat je tijdens de eindexamententoonstelling laat zien en waarom. De eindexamententoonstelling is elk jaar begin juli op de Rietveld Academie en toont het werk van alle eindexamenstudenten van alle afdelingen van de Rietveld Academie. Net voor de opening van de tentoonstelling komt de examencommissie bij alle studenten langs voor het officiële examen. Tijdens de tentoonstelling komt veel pers en publiek naar de Rietveld Academie om het werk van de eindexamenkandidaten te bekijken.

Tijdens het laatste jaar van DOGtime is ook de internationale studiereis voor eindexamen studenten van Expanded Painting en Unstable Media. Deze reis is een belangrijk onderdeel van het DOGtime curriculum. De studiereis draagt bij aan het vergaren nieuwe inzichten en ervaringen en helpt op die manier bij je positiebepaling als (aankomend) kunstenaar. De reis wordt grotendeels door de deelnemers zelf gefinancierd. De afgelopen jaren waren de bestemmingen: New York (2008), Beijing (2009), Rio de Janeiro & Brasilia (2010), Dubai & Singapore (2011), New York & Philadelphia (2012), Mexico City (2013), Kaapstad (2014), Tokio & Kyoto 2015, New York 2016, Porto & Lissabon 2017 en Bogotá 2018. De ervaringen van de studiereis worden ook opgenomen in de jaarlijkse DOGtime eindexamencatalogus die tijdens de eindexamententoonstelling gepresenteerd wordt.