Propaedeutic years (2 years)

EN

DOGtime 1 (First Propaedeutic Year)
The first DOGtime year starts with two classes (both with a maximum of 20 students). DOGtime students have classes three to four nights a week in the first propaedeutic year. In this course the emphasis is on cooperation, exploration and experimentation. You will learn how to make clear choices and develop your artistic field.
The school year is divided into two semesters: one semester focuses on  Unstable Media (UM) and the other semester on Expanded Painting (EP). Each semester ends with an evaluation report together with an open group exhibition.

DOGtime 2 (Second Propaedeutic Year)
The focus of the second and final propaedeutic year is on reflection and deepening your artistic development. Focussing on making independent and decisive choices. After completion you will finish the propedeuse phase of study (basic foundation course).
You can then choose the direction you wish to continue your studies. Naturally you
can seek advice from your lecturers when making this choice.

For second year students, DOGtime organizes an excursion to an European city each February.
During an intensive and inspiring five-day program you will be immersed in the local art scene. In addition this is a good opportunity to get to know your fellow students and lecturers. The participants themselves largely fund the excursion.

 

NL

DOGtime 1 (eerste propedeuse jaar)
In het eerste propedeuse jaar heb je als DOGtime student drie of vier avonden per week les. In deze lessen ligt de nadruk op samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Je leert hoe je keuzes inzichtelijk maakt en ontwikkelt je op artistiek gebied.
Het schooljaar in ingedeeld in twee semesters: één semester krijg je les in vakken gericht op Unstable Media (UM) en één semester vakken met Expanded Painting (EP) als uitgangspunt. Elk semester wordt afgesloten met een evaluerend DOGtime rapport en een openbare groepstentoonstelling.

DOGtime 2 (tweede propedeuse jaar)
In het tweede propedeuse jaar verschuift de nadruk in de lessen naar reflectie en verdieping. Je artistieke ontwikkeling richt zich op het maken van zelfstandige en beslissende keuzes. Na het afronden van het tweede basisjaar krijg je een propedeuse en kan je kiezen in welke richting je je studie wil afronden. Natuurlijk kan je altijd advies vragen bij je docenten bij het maken van die keuze.
In februari organiseert DOGtime een excursie naar een Europese stad voor studenten uit het tweede basisjaar. Tijdens een intensief en inspirerend programma word je 5 dagen lang ondergedompeld in de stad en haar kunst. Daarnaast is de excursie gezellig en een goede gelegenheid om studenten en docenten beter te leren kennen. De excursie wordt grotendeels door de deelnemers zelf gefinancierd.