DOGTIME EXPANDED PAINTING

De studierichting Expanded Painting (Bachelor of Fine Arts & Design) biedt een intensief en verdiepend curriculum. DOGtime Expanded Painting leidt op tot autonoom kunstenaar en focust daarbij op de ontwikkeling van je expressieve capaciteiten met de nadruk op het ontwikkelen van een eigen visie.
Je leert te werken met verschillende interpretaties van een praktische, theoretische en technische realiteit. De Bachelor of Fine Arts is toegespitst op hedendaagse ontwikkelingen in de kunstwereld. Expanded Painting wordt onderwezen door zeer diverse docenten met een theoretische en/of artistieke achtergrond in verschillende kunst disciplines. Het staat je vrij allerlei media in te zetten, van schilderen tot video en van installatie tot performance. Op die manier krijg je tijdens de studie een breed scala aan mogelijkheden, attitudes en visies aangeboden.

Tijdens de opleiding krijg je als student een eigen werkplek in een gezamenlijke DOGtime werkruimte. De begeleiding door docenten vindt ook plaats in deze ruimte, zowel in groepsverband, als tijdens individuele gesprekken. Naast de begeleiding door docenten geeft het fysiek samenwerken met medestudenten ook gelegenheid samen te werken, en feed back te geven op elkaars werk en ontwikkeling.

Het eerste vakjaar (DOGtime 3EP) staat in het teken van onderzoek. Onderzoek naar de achterliggende thema’s van je werk. Studenten werken zowel aan hun (theoretische) kennis als aan hun intuïtie om tot antwoorden en inzichten te komen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de ontwikkeling van een autonoom portfolio. De ontwikkeling van je eigen portfolio krijgt in het het tweede vakjaar (DOGtime 4EP) een vervolg. Tijdens dit vakjaar werk je aan de verdieping van de thema’s die je in je beeldend werk wil bestrijken. Je werkt aan individuele projecten die uiteindelijk resulteren in een documentatie van het proces en een publieke presentatie tijdens de beoordeling. Aan het eind van het tweede vakjaar organiseert DOGtime een scriptie seminar. Tijdens deze bijeenkomst krijg je richtlijnen en handvaten voor het schrijven van de scriptie die in het derde vakjaar afgerond moet worden.

In de scriptie die je tijdens het laatste jaar van de opleiding (DOGtime 5BK) (af)schrijft, probeer je te reflecteren op de kunstgeschiedenis en onderzoek je de thema’s die in jouw werk belangrijk zijn. Het schrijven van de scriptie is voor veel studenten verhelderend bij het bepalen van hun eigen positie als (toekomstig) kunstenaar.
Het laatste jaar staat in het teken van het eindexamen, waar ook de scriptie een onderdeel van is. Andere belangrijke gebeurtenissen tijdens dit jaar zijn de ‘Groen Licht’ beoordelingen en de eindexamenexpositie. Eind januari vindt de zogenaamde Groen Licht beoordeling plaats. Tijdens deze beoordeling word je beoordeeld door je docenten en 1 of 2 rijksgecommiteerden. Zij kijken naar je vorderingen bij het schrijven van de scriptie, je werk(plannen) voor het eindexamen en je attitude als kunstenaar. Als je ‘rood licht’ krijgt bij deze beoordeling, kan je (nog) geen examen doen. Gelukkig krijgen de meeste studenten ‘groen licht’ en kunnen zij zich gaan richten op het eindexamen. Ongeveer 6 weken voor het eindexamen geven alle DOGtime studenten nog een ‘elevator pitch’. Dit is een korte presentatie aan je klasgenoten, docenten en externe deskundigen waarin je vertelt wat je tijdens de eindexamententoonstelling laat zien en waarom. De eindexamententoonstelling is elk jaar begin juli op de Rietveld Academie en toont het werk van alle eindexamenstudenten van alle afdelingen van de Rietveld Academie. Net voor de opening van de tentoonstelling komt de examencommissie bij alle studenten langs voor het officiële examen. Tijdens de tentoonstelling komt veel pers en publiek naar de Rietveld Academie om het werk van de eindexamenkandidaten te bekijken.

Tijdens het laatste jaar van DOGtime is ook de internationale studiereis voor eindexamen studenten van Expanded Painting en Unstable Media. Deze reis is een belangrijk onderdeel van het DOGtime curriculum. De studiereis draagt bij aan het vergaren nieuwe inzichten en ervaringen en helpt op die manier bij je positiebepaling als (aankomend) kunstenaar. De reis wordt grotendeels door de deelnemers zelf gefinancierd. De afgelopen jaren waren de bestemmingen: New York (2008), Beijing (2009), Rio de Janeiro & Brasilia (2010), Dubai & Singapore (2011), New York & Philadelphia (2012), Mexico City (2013), Kaapstad (2014), Tokio & Kyoto 2015, New York 2016, Porto & Lissabon 2017 en Bogotá 2018. De ervaringen van de studiereis worden ook opgenomen in de jaarlijkse DOGtime eindexamencatalogus die tijdens de eindexamententoonstelling gepresenteerd wordt.