DOGtime heeft een studieduur van vijf jaar: twee basisjaren (propedeuse) en drie vervolg (vak)jaren. Na de eerste twee jaar DOGtime kan je kiezen voor DOGtime Expanded Painting (EP) of DOGtime Unstable Media (UM). Je kan ook overstappen naar een andere richting op dagopleiding van de Rietveld Academie.

Het docententeam van DOGtime bestaat uit een heterogeen team van kunstenaars, vormgevers, culturele ondernemers en theoretici. Zij verzorgen een intensief, veeleisend en uitdagend curriculum. Tijdens de DOGtime opleiding komen uiteenlopende meningen, ideeën en methodes, aan bod. Er is ook aandacht voor veel verschillende manieren van werken en presenteren. In en buiten de lessen krijg je allerlei theoretische en praktische opdrachten die je alleen of samen met andere studenten uitvoert.

De DOGtime populatie bestaat uit zo’n 90 studenten. De achtergrond van DOGtime studenten is heel divers: van elektriciën tot econoom en van secretaresse tot socioloog. De leeftijd van de studenten varieert van 20 tot 65 jaar en ligt gemiddeld rond de 30 jaar. Veel van de DOGtime studenten hebben, naast hun DOGtime studie, een (brood)baan. Om voldoende tijd en aandacht in je studie te kunnen steken, adviseert DOGtime om naast onze opleiding maximaal 24 uur per week te werken. DOGtime streeft naar een strakke en duidelijke organisatie van de opleiding, zodat studenten hun banenschema kunnen aanpassen aan de lessen en projecten. Tegelijkertijd is het inhoudelijke aanbod ‘speels’, transparant en veelzijdig, zodat er voldoende ruimte is voor eigen ontdekkingen en inzichten.

DOGtime studenten zijn betrokken mensen, met een onderzoekende, kritische en analytische houding. Tijdens de opleiding is er een intensieve uitwisseling van concepten en ideeën tussen docenten en studenten. DOGtime daagt haar studenten uit zich te verhouden tot actuele ontwikkelingen en te anticiperen op de mogelijkheden van een beroepspraktijk als kunstenaar en (interactive) designer. De meeste DOGtime studenten zijn na hun afstuderen goed in staat hun eigen route te bepalen binnen de artistieke, politieke en sociaal-economische inkleuring van de openbare ruimte.